Công ty Thủy điện Ialy đáp ứng yêu cầu an toàn đập, hồ chứa

Đoàn công tác của Bộ Công Thương vừa đi kiểm tra thực địa công tác an toàn đập, hồ chứa Nhà máy Thủy điện Ialy và Nhà máy Thủy điện Sê San 3.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Viết Thiện – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Trước mùa mưa bão, công ty đã tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình. Đối với Nhà máy Thủy điện Ialy và Sê San 3, phần đập dâng chân đập hạ lưu, vai đập bờ phải và vùng tiếp giáp với đập tràn không phát hiện hiện tượng thấm bất thường; không xảy ra các hiện tượng lún, sụt lở hoặc trồi của mái đập hạ lưu và đỉnh đập. Đập tràn, cửa lấy nước không phát hiện hiện tượng bất thường. Hồ chứa không xảy ra tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ hồ chứa.

Ông Đinh Viết Thiện – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy 
Ông Đinh Viết Thiện – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy 

Các hạng mục quan trắc như: Thấm qua đập và nền; lún của lõi đập; ứng suất trong lõi đập; biến dạng dọc theo tim lõi đập; quan trắc chuyển dịch bề mặt tuyến đập; quan trắc xói lở bờ hồ và bồi lắng hồ chứa... đều cho kết quả theo yêu cầu, không có biến động bất thường về ứng suất so với năm 2021; không xuất hiện ứng suất kéo tại đáy thượng lưu đập; các ứng suất nén đáy đập đều nhỏ hơn giới hạn cho phép. Đập đang trong trạng thái hoạt động bình thường và an toàn.

Trong công tác kiện toàn bộ máy thực hiện Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), công ty đã thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN gồm 21 thành viên, trong đó Giám đốc công ty là Trưởng ban. Công ty đã kiện toàn tổ quan trắc Ialy - Sê San 3 gồm 9 người để thực hiện công tác quan trắc, ghi chép và lưu trữ các thông số quan trắc được lắp đặt tại công trình đập, thu thập các thông tin về khí tượng, thủy văn theo quy định hiện hành, cập nhật thông tin dự báo dòng chảy đến công trình, tính toán điều tiết vận hành hồ chứa cho Thủy điện Ialy và Sê San 3.

Công ty đã biên soạn phương án diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp cho 3 Nhà máy Thủy điện Ialy, Pleikrông, Sê San 3 và tổ chức diễn tập đúng quy định. Công ty đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị để sẵn sàng xử lý kịp thời các hư hỏng xảy ra trong mùa mưa bão theo các phương án PCTT&TKCN đã được phê duyệt.

Hiện nay lực lượng quan trắc và vận hành xả lũ của các nhà máy trực 24/24 đảm bảo theo dõi và thực hiện điều tiết hồ chứa kịp thời trong mùa mưa lũ.

Phạm Trọng Thực
Ông Phạm Trọng Thực – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Trọng Thực – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) và đoàn công tác cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, Công ty Thủy điện Ialy đã thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, đáp ứng yêu cầu quản lý. Tại thời điểm kiểm tra bằng mắt thường cho thấy đập, hồ chứa thuỷ điện Ialy và Sê San 3 đang ở trạng thái làm việc bình thường.

Đoàn kiểm tra đề nghị với Công ty Thủy điện Ialy tiếp tục rà soát các quy định trong Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với địa phương trong công tác quản lý vận hành và phòng chống thiên tai; Tiếp tục theo dõi độ trồi của đập tràn và lưu lượng nước thấm qua đập dâng và có kế hoạch phát quang cây cỏ khu vực hạ lưu đập.

Phối hợp với Ban Quản lý dự án Điện 2 – đơn vị đang thực hiện quản lý điều hành dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng để đảm bảo an toàn tuyệt đối với đập, công trình hiện hữu thủy điện Ialy.

Đoàn công tác đề nghị Công ty Thủy điện Ialy khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Ialy theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền duyệt.

1. Nhà máy thủy điện Ialy

- Địa điểm: Thuộc xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Ia Mơ Nông, Ia Kreng, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

- Kết cấu đập: Đá đổ lõi giữa;

- Công suất lắp máy: 720MW (gồm 4 tổ máy);

- Mực nước dâng bình thường +515 m;

- Mực nước chết +490 m;

- Chủ đập, hồ chứa: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2. Nhà máy thủy điện Sê San 3:

- Địa điểm: Xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

- Kết cấu đập: Bê tông trọng lực CVC;

- Công suất lắp máy: 260MW (02 tổ máy);

- Mực nước dâng bình thường +304,5 m;

- Mực nước chết +303 m;

- Chủ đập, hồ chứa: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

PV