Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023, với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho 234 người lao động của Công ty.

Ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và Ông Nguyễn Đức - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Đại Hội Người lao động Công ty Thủy điện Buôn Kuốp
Quang cảnh Đại Hội Người lao động Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, tình hình việc làm, thu nhập của công nhân viên chức người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, sản lượng điện Công ty sản xuất trong năm 2022 là 3.299,8 triệu kWh, đạt 124,8% kế hoạch được Tổng Công ty Phát điện 3 giao (2.645 triệu kWh). Công ty luôn đảm bảo tốt công tác môi trường, điều tiết nước cho hạ du, góp phần giảm lũ và cấp đủ nước cho người dân.

Hội nghị đã thảo luận về tình hình sản xuất của Thủy điện Buôn Kuốp, việc thực hiện hợp đồng lao động, nội dung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các chế độ, chính sách, yêu cầu cần đáp ứng của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã giải đáp các kiến nghị của người lao động từ Hội nghị người lao động cấp cơ sở, đa phần các ý kiến đã được giải đáp thỏa đáng. Những ý kiến phát sinh thêm tại Hội nghị được ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Đức - Chủ tịch Công đoàn Công ty tiếp thu, ghi nhận và chỉ đạo các Phòng/Phân xưởng nghiên cứu, đề xuất giải quyết trong thời gian tới.

Đại diện Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp ký kết giao ước thi đua
Đại diện Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp ký kết giao ước thi đua

Trong chương trình Hội nghị, lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và Công đoàn đã ký kết Phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

6 tháng mùa khô năm 2023, Thủy điện Buôn Kuốp phấn đấu sản xuất điện đạt 900 triệu kWh và đạt mốc sản lượng điện tích lũy là 35 tỷ kWh vào tháng 8/2023 theo kế hoạch Tổng Công ty giao.

Minh Anh