Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương: Chung tay xây dựng một tập thể vững mạnh

Ngày 25/5, Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.

Nhằm đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn của nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành khóa mới, vừa qua, Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang - Bí thư Đảng ủy Văn phòng - Chánh Văn phòng Bộ.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Với tinh thần đoàn kết - đổi mới - dân chủ - phát triển, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của BCH Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2018-2023; đánh giá khách quan tình hình, thực trạng hoạt động của Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ qua, phân tích những khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân và rút ra bài học sâu sắc, là tiền đề quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023-2028 và những năm tiếp theo.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Đoàn viên công đoàn biểu quyết thống nhất các nội dung của Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Ngô Quang Long - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ cho biết, Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương hiện có 165 đoàn viên, sinh hoạt tại 09 tổ Công đoàn tại Hà Nội và 02 đầu mối đại diện tại miền Nam, miền Trung là các phòng, ban thuộc Văn phòng Bộ. Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ đông, gồm nhiều lứa tuổi, trình độ khác nhau, làm việc ở nhiều bộ phận và nhiều địa điểm khác nhau nên việc tổ chức các hoạt động công đoàn cũng đa dạng, bằng nhiều hình thức phù hợp để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Đồng chí Ngô Quang Long - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ báo cáo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023 là nhiệm kỳ nhiều khó khăn, phức tạp (đại dịch Covid-19 xảy ra, dịch bệnh hoành hành, kinh tế xã hội đời sống nhân dân, giá cả leo thang, phục hồi kinh tế sau đại dịch, thực hiện mục tiêu kép, v.v...). Mặc dù điều kiện làm việc và đời sống công đoàn viên còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ tại TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội đã đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, động viên nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ.

Mặc dù công tác công đoàn còn một số hạn chế nhất định nhưng Công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ qua cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác trong việc thực hiện quy chế dân chủ, việc làm, các chế độ tiền lương, thu nhập, khen thưởng của đoàn viên; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức và người lao động trong Văn phòng Bộ, đóng góp chung vào thành tích và nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương đề ra.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được

Tiếp nối truyền thống 72 năm ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2023) và 78 năm truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2023); Công đoàn Văn phòng Bộ luôn phát huy sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây một tập thể vững mạnh, gắn kết, có lập trường và tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tuyết đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Văn Bộ đã làm được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, Công đoàn Văn phòng Bộ là tổ chức công đoàn có tầm quan trọng, là hạt nhân, nòng cốt của Công đoàn Bộ.

Chủ tịch Công đoàn Bộ cũng đề nghị Ban Chấp hành cùng lãnh đạo Văn phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đáp ứng được mong mỏi của công đoàn viên, giải quyết những khó khăn trước mắt để có sự ổn định lâu dài. Bên cạnh đó, tiếp tục đoàn kết, chăm lo cho đời sống của công đoàn viên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Văn phòng Bộ đã làm được trong nhiệm kỳ qua

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ cũng mong rằng, Công đoàn Văn phòng Bộ trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua cũng như chủ động, sáng tạo để công tác công đoàn được đẩy mạnh hơn nữa, qua đó nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên nhằm tạo sức mạnh đoàn kết giúp tổ chức ngày càng vững mạnh. 

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Đại diện các tổ Công đoàn tham luận tại Đại hội

Quyết tâm đổi mới và sáng tạo trong hoạt động công đoàn

Sau khi nghe báo cáo cùng các ý kiến tham luận và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Bộ, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn cấp trên; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Chủ tịch Công đoàn Bộ và Lãnh đạo Văn phòng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn mới nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn Văn phòng Bộ khóa I nhiệm kỳ 2023-2028 với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Văn phòng Bộ cũng như tình hình cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động công đoàn trong những năm tới.

Đại hội Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương
Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương quyết tâm xây dựng một tập thể vững mạnh

Đại hội đã kêu gọi toàn thể đoàn viên và người lao động công đoàn Văn phòng Bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội, quyết tâm đổi mới và sáng tạo trong hoạt động công đoàn; tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhanh và sâu rộng về kết quả thành công của đại hội và tổ chức các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, góp phần xây dựng đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng Bộ ngày một phát triển.

Huyền My