5 yêu cầu trọng tâm đối với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phổ Biên Hòa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045.

Để thực hiện tốt Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 đã đề ra 5 yêu cầu trọng tâm, cụ thể:

1. Rà soát quy hoạch chung thành phố Biên Hòa và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành đã được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, trên cơ sở:

- Phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đã được phê duyệt năm 2014, tập trung vào việc thực hiện các định hưởng phát triển về tổ chức các chức năng cấp vùng; hệ thống trung tâm đô thị không gian mở,.. Xác định các yếu tố mới, những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, triển khai thực hiện.

- Rà soát, đánh giá các dự án, quy hoạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã được lập và phê duyệt; định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch

sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và xã hội với xu hướng phát triển thực tế tại thành phố.

2. Nghiên cứu, cập nhật những chủ trương, định hướng quan trọng có liên dén quy hoạch, phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội; phối hợp các quan chương trình, đề án, dự án... của thành phố trong một khung phát triển có tầm nhìn dài hạn và có tính thực thi cao.

Làm rõ các tiền đề hiện có (địa lý, kinh tế, hạ tầng, nhân lực,...) và các điểm hạn chế trong việc thành phố Biên Hòa với vai trò là đô thị hạt nhân trong vùng đô thị trung tâm của tỉnh; một trong các trung tâm đầu mối trong điểm của vùng Đông Nam Bộ.

Dự bảo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển của các đô thị lân cận như: Trảng Bom, Long Thành, Thủ Đức, Tân Uyên, Dĩ An.... đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển, bám sát các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển không gian tỉnh Đồng Nai,

3. Nghiên cứu trên nền đô thị đã hình thành và phát triển qua nhiều thờ kỳ, đề xuất điều chỉnh mô hình, cấu trúc phát triển thành phố Biên Hòa the định hướng phát triển đô thị thông minh, bền vững; tôn trọng, phát huy các gi trị văn hoá truyền thống, di tích lịch sử - văn hoá của thành phố Biên Hoà; gái với quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả, tạo thêm dư địa phát triển từ giá trị đã và bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai và bảo vệ môi trường sinh thái; đáp ứng nhu cầu phát triển của thời kỳ mới.

4. Phối hợp thống nhất về dữ liệu, dự báo, định hướng phát triển và những nội dung liên quan với quá trình lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành khách đang được lập đồng thời.

5. Xây dựng các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư có tính linh hoạt,

khả thi cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài, làm động lực để

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Biên Hoà.

Theo Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045, phạm vi điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố, 30 đơn vị hành chính, bao gồm 29 phường và 01 xã, với diện tích khoảng 26.407,84 ha.

Mục tiêu của việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch là chuyển đổi dần từ mô hình cấu trúc "đô thị công nghiệp" sang mô hình cấu trúc "đô thị dịch vụ và công nghiệp"; hướng tới phát triển đô thị thông minh, bền vững với các mục tiêu:

Phát triển thành phố Biên Hòa trở thành một trong các cực tăng trưởng trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Tạo lập không gian đô thị có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng xã hội hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố; Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu vực trong thành phố Biên Hòa theo quy hoạch...

Hoàng An