2 tháng đầu năm, TKV đạt doanh thu hơn 25.000 nghìn tỷ đồng

2 tháng đầu năm 2023, doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong tháng 2, sản lượng than nguyên khai sản xuất của Tập đoàn đạt 3,3 triệu tấn, Than tiêu thụ 3,98 triệu tấn... Tính chung 2 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất 5,71 triệu tấn than nguyên khai; Bốc xúc đất đá: 15,2 triệu m3; Tổng số mét lò đào: 37.226 mét; Than tiêu thụ: 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về khoáng sản, sản xuất Alumin quy đổi đạt 240,8 nghìn tấn; Tiêu thụ Alumin: 224,5 nghìn tấn; Tinh quặng đồng 16.079 ngàn tấn, Đồng tấm sản xuất 5.335 tấn. Sản xuất điện: 1,407 tỷ kWh. Sản xuất hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp: 10.436 tấn; Cung ứng đạt 14.275 tấn; sản xuất Nitrat Amon: 35.756 tấn đạt 18,8% kế hoạch.

Doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Nộp ngân sách Nhà nước: dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng.

Tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 3 vừa diễn ra tại Quảng Ninh, Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thị trường để điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp, hiệu quả; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn các đơn vị khó khăn, đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn.

Triển khai nhiệm vụ tháng 3, các ban chuyên môn Tập đoàn tiếp tục rà soát lại các quy chế quy định của TKV để sửa đổi cho phù hợp với quy định hiện hành. Tiếp tục phát huy, làm tốt công tác AT-VSLĐ, bảo vệ môi trường, chăm lo cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động. 

Trong tháng 3, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,33 triệu tấn; bóc đất tổng số 12,87 triệu m3, đào 22.640 mét lò; sản xuất Alumina 123 ngàn tấn; sản xuất 850 triệu Kwh điện…

 

Hà Anh