Phát triển các khu công nghiệp hiện đại gắn với liên kết chuỗi cung ứng

Việc xây dựng quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp hỗ trợ sẽ giúp giải quyết được nhiều bất cập trong liên kết các doanh nghiệp, tận dụng tối đa các chính sách nhằm phát triển công nghiệp theo chuỗi giá trị, đảm bảo lưu thông nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.
Nguyên Hà, Thy Thảo