Sau 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1009/QCPH về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, phòng-chống tội phạm, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Đắk Nông và DNA đã chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan an ninh trật tự.

Toàn cảnh Hội nghị

Hai đơn vị đã tổ chức nhiều buổi quán triệt, triển khai, phổ biến kiến thức pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cho cán bộ, công nhân, người lao động trong DNA. Qua đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy chế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong việc phòng chống tội phạm và giải quyết các vấn đề xảy ra chưa được thường xuyên, sâu sát. Công tác phối hợp giải quyết những vụ việc liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện của người dân về môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nên thời gian giải quyết còn dài, hiệu quả chưa cao. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân quanh vùng dự án chưa được tổ chức thường xuyên và chưa có mô hình cụ thể.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã đánh giá cao công tác phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch; huấn luyện nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian qua. Đồng thời, các phòng chức năng của Công an tỉnh Đắk Nông và DNA tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm Quy chế phối hợp số 1009/QCPH để thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông tặng giấy khen các cá nhân thuộc Công an tỉnh

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã tặng giấy khen cho 2 tập thể là: Phòng An ninh Kinh tế-Công an tỉnh, Văn phòng DNA và 20 cá nhân của cả hai bên vì đạt nhiều thành tích trong quá trình thực hiện quy chế.