Để quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả một Nhà máy Nhiệt điện hiện đại, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn chú trọng xây dựng đội ngũ CBCNV nắm chắc chuyên môn kỹ thuật, công nghệ vận hành Nhà máy, thực hiện nghiêm các quy phạm an toàn trong sản xuất, trở thành triết lý quản lý sản xuất của Công ty.

“Diễn tập các tình huống, phương án chữa cháy tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong Công ty Nhiệt điện Mông Dương”

Trong năm 2019 công tác “An toàn trong sản xuất điện và vệ sinh lao động” được đưa lên thành một chủ đề lớn của Công ty. Thực hiện chủ đề này, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: tổ chức diễn tập thường xuyên các tình huống, phương án chữa cháy tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, tổ chức mít-tinh, ký giao ước thi đua giữa các Phòng, Phân xưởng đảm bảo quản lý, vận hành thiết bị hiệu quả, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường làm việc sạch sẽ, xanh, thân thiện; tổ chức trồng cây xanh, cây cảnh, hoa khu Nhà công vụ phục vụ Quản lý vận hành & sửa chữa,...

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty về công tác An toàn trong sản xuất điện và vệ sinh lao động, đến nay Công ty đã gặt hái được một số thành quả đáng mừng. Trong nhiều năm Công ty không để xảy ra vụ việc cháy nổ, mất an toàn lao động nào, môi trường cảnh quan Công ty và khu vực Nhà máy luôn được giữ gìn sạch sẽ được nhiều đơn vị đến thăm quan ghi nhận đánh giá cao.