Tàu Long Phú 09 cập cảng K2

Quá trình tiếp nhận Tàu Long Phú 09 đảm bảo quy địnhan toàn của hệ thống cầu cảng, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường…

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của kho cảng Xăng dầu K2 sau 30 năm hoạt động, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phê duyệt dự án sửa chữa nâng cấp cầu cảng Kho xăng dầu K2. khởi công giai đoạn 1 từ ngày 21.9.2018 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9/2019; đồng thời, tiếp tục nạo vét luồng hàng hải, khảo sát rà quét chướng ngại vật của sông Dinh để đảm bảo Cảng xăng dầu K2 có thể tiếp nhận tàu trọng tải đúng như công bố.

Ngày 03/1/2020 Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản số 20/CHHVN-CTHH xác nhận cảng dầu K2 đã hoàn thành công tác bảo trì sửa chữa và đủ điều kiện tiếp nhận tàu dầu 5000WDT như đã công bố.

Đánh giá quá trình cập cảng và nhập hàng của tàu Long Phú 09, Thuyền trưởng Tàu Long Phú 09 Trần Văn Dũng đánh giá: “công tác cải tạo sửa chữa cầu cảng và nạo vét luồng hàng hải trước bến đã đảm bảo tàu Long Phú 09 vào ra an toàn”.

Toàn cảnh cầu cảng K2 sau khi hoàn thành công tác bảo trì, sửa chữa

Đây cũng là tàu có dung tích mà Công ty mong muốn tiếp nhận trong thời gian tới nhằm giảm chi phí vận tải, đảm bảo nguồn hàng, tăng sức cạnh tranh và phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại địa phương hoàn thành các chỉ tiêu Tập đoàn giao trong năm 2020 và các năm tới.

Sau gần 30 năm hoạt động, cầu cảng xuống cấp, luồng lạch bồi lắng không thể tiếp nhận tàu có trọng tải như công bố năm 1991. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của kho cảng Xăng dầu K2, được sự quan tâm , giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phê duyệt cho Petrolimex Bà Rịa – Vũng Tàu sửa chữa nâng cấp dự án cầu cảng Kho xăng dầu K2 khởi công giai đoạn 1 từ ngày 21/09/2018 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 09/2019.

Đồng thời tiếp tục cho tổ chức nạo vét luồng hàng hải, khảo sát rà quét chướng ngại vật của sông Dinh để đảm bảo Cảng xăng dầu K2 có thể tiếp nhận tàu trọng tải đúng như công bố. Ngày 03/1/2020 Cục hàng Hải Việt Nam đã ban hành văn bản số 20/CHHVN-CTHH về việc bến cảng dầu K2 đã hoàn thành công tác bảo trì sửa chữa và đủ điều kiện tiếp nhận tàu dầu 5000WDT như đã công bố.